A Kalász Suli idei pedagógusnapi díjazottjai

A városi pedagógusnapon három kollégánk is díjat kapott kiemelkedő munkája elismeréseként. Tarcsiné Duró Edit „Budakalász Kiváló Pedagógusa” díjat kapott. A tantestület titkos szavazásának eredményeként idén Jeney-Till Melinda részesült a „Pedagógus gyűrű” díjban. Az „Év tanára” díjat pedig Dévai Tünde kapta idén.

Gratulálunk mindhármuknak a díjakhoz!

 

„Budakalász Kiváló Pedagógusa” díjat kapott kolléganőnk, Tarcsiné Duró Edit

Edit 1984 óta dolgozik nagy elhívatottsággal tanítóként a magyar köznevelésben.

Az általa tanított osztályokban kiemelkedő célja, hogy játékos, mozgástól aktív, mesékben gazdag, tevékenységközpontú órákon vegyenek részt a gyermekek. Pedagógiai munkájának fontos alapelve az, ha minél több érzékszervet bekapcsolva, élménygazdag a tanítás, akkor a megismerés folyamatát, a tudás elmélyítését is könnyebbé teszi diákjai számára. Ehhez a zene, a tánc, a kézművesség eszközeit hívja segítségül. Vallja, a művészetek alapot teremtenek és segítik a későbbi komoly tanulást. Nagyon fontos szerepük van a gyermekek testi, lelki fejlődésében.

Osztályaival együtt rendszeresen magas színvonalú előadásokkal, ünnepi műsorokkal mutatják be tudásukat, melyek a teljes iskolaközösségünk és Budakalász városának lakói számára is maradandó élményt nyújtanak.

Nevelő munkájával arra törekszik, hogy a gyermekek második otthonukként tekintsenek az iskolára. Ezt az általa teremtett nyugodt, játékos, humorban bővelkedő iskolai légkör kialakításával biztosítja tanítványai számára. Pedagógusként kihasználja a településünk adottságait, mellyel erősíti a rá bízott diákok budakalászi kötődését.

Az esztétikai nevelés is alapja a munkájának. Ennek bizonyítéka osztálytermeinek varázslatos dekorációja.

A stabil alapok, a biztos tudás, melyhez diákjait hozzásegíti, megkönnyíti számukra a helytállást a felső tagozaton is.

Pedagógiai munkája során következetességre törekszik, egy olyan közösséget próbál formálni tanulóiból, akik figyelnek egymásra, elfogadják, segítik, támogatják egymást és a közösségünket. Az osztályaiba járó gyermekek szüleivel harmonikus a kapcsolata, gyakran bevonja őket is a közösség életébe, támogatják, segítik munkáját.

Színvonalas és kitartó munkájának elismeréséül idén Edit kapta meg a díjat. Nagyon büszkék vagyunk Rá!

 

A Kalász Suli „Pedagógus gyűrű” idei díjazottja Jeney-Till Melinda

Melinda 2017 óta dolgozik a Kalász Suliban digitális kultúra-, ének-, és magyar szakos tanárként, majd 2019-től már igazgatóhelyettesként is erősíti iskolánk csapatát.

Mindenekelőtt kiemelendő rendkívüli precizitása, de munkabírása, átgondolt, lényeglátó, céltudatos feladatellátása is egyedi. Ennek megfelelően az iskolai munka számtalan részterületének a felelőse, amellett, hogy szinte nincs olyan feladat, melyből ne venné ki közvetlenül a részét. A felső tagozatos munka motorja. Megszervezi a helyettesítést, ügyeli a szünetek, az osztályok rendjét. Összehangolja az iskolai programokat (pl. iskolai kirándulásokat, méréseket, témaheteket, valamint értekezleteket is szervez).

Rendkívüli helyzetekben is számíthat rá az iskolaközösség. Nem sokat gondolkodik, ha érzi, hogy rá van szüksége egy gyermekcsoportnak. Így lett belőle egy tanévkezdés alkalmával osztályfőnök, miközben helyettesi munkájának minősége semmit sem változott. Iskolai dokumentumok elkészítésében pl. pedagógiai program, tantárgyfelosztás, esélyegyenlőségi terv kidolgozásában is tevékeny. Talán nem túlzás az állítás, amiről ő megfeledkezik, az nem is létezik!

A Kalász Suli-s e-Kréta adminisztrátora, de pályázatírásból is jeleskedik (pl. High-Tech Suli, EM Laptop Donation Pályázati Program). Új ötleteit, kreativitását is csodáljuk nap, mint nap. A Kalász Suli-s mese- és versíró pályázat megalkotója és rendezője. Állhatatos munkájának bizonyítéka az a jelentős számú diáksereg is, akik sikeres ICDL vizsgát tesznek évről-évre. 

Mindezek mellett változatos munkamódszereivel, lenyűgöző, diákokat elvarázsoló tanári attitűdjével kollégái számára is irányt mutat. 

Persze vezetői munkájának sikeréhez még ez is kevés lenne. 

Igazgatóhelyettesként, ahogy emberként is, mindig igazságos, alázatos, barátságos és megfontolt. Ezért is fordulnak hozzá oly sokszor kollégái a munkahelyi problémák szinte végtelen tárházával. Ugyanakkor nem esik nehezére véleményét ütköztetni, vélt vagy valós igazáért kiállni vezetőként és beosztottként egyaránt. Persze ekkor sem valamilyen öntudatos érdekérvényesítés, hanem sokkal inkább a professzionális feladatellátás, a közösségépítés vagy egyszerűen csak a felebaráti segítő attitűd vezérli.

Összességében elmondható, hogy egy igazgatóhelyettesnek egyszerre kell kimagasló kvalitású embernek és szakembernek lennie. Jeney-Till Melinda igazgatóhelyettesként ennek megszemélyesítője, ezért vívhatta ki kollégái elismerését, melynek egyenes következménye volt a pedagógus gyűrű.

Idei kiemelkedő munkájáért Dévai Tündének ítéltük az „Év tanára” díjat

Tünde az elmúlt és az idei tanévben kimagasló, lelkiismeretes, igényes napi munkája, osztályfőnöki feladatai mellett számtalan esetben bebizonyította, hogy kreativitással és fiatalos lelkesedéssel egyéni és különleges produkciókat lehet létrehozni mindannyiunk örömére. 

Ezek közül kimagaslott a német nemzetiségi napra készített színdarabja, melyben 2 osztály németeseit is megmozgatta. Óz, a nagy varázsló történetétben a gyerekek kiemelkedő német tudása mellett a dramatikus és táncos jelenetek is az igényes munkájáról tanúskodtak.

Idén Tünde szervező munkájának köszönhetően zenével telt meg a Kalász Suli épülete, amikor egy szünetben flashmob formájában, több helyszínen, hangszereken és dalban köszöntötték együtt alsós és felsős tanulóink a tavaszt.

Az egész iskolaközösség számára keresi a lehetőségeket, és a maradandó élményeket. Így nézhettük meg a Faluházban a Duna Művészegyüttes rendhagyó óráját, és az ő aktív részvétele is kellett az iskolai sítábor megvalósulásához is.

A tavalyi évben pedig az ő kitartó szervező munkáját dicsérte iskolánk 120 éves jubileumát köszöntő teadélutánunk is, ahol a Kalász Suli régi diákjait, pedagógusait láttuk vendégül. 

Tünde ezen plusz tevékenységét, mely meghatározó értéket képvisel közösségünk számára,  a Kalász Suli  tantestülete és vezetése  az „Év tanára” díjjal ismerte el.