Tájékoztató az elektronikus ügyintézési rendszerről

 

Az ún. KAFFEE projekt során (Köznevelés Állami Fenntartóinak Folyamat- Egységesítése és Elektronizálása) első lépcsőben 12 folyamat elektronizálására került sor:

· Tanulói mulasztás igazolására szolgáló gondviselői igazolás benyújtása,

· Osztály vagy tanórai csoport változtatási kérelmének benyújtása,

· Külföldön töltött ideiglenes tanulmányi időszak bejelentése,

· Magántanulói jogviszony iránti kérvény bejelentése,

· Vendégtanulói jogviszony bejelentése,

· Kiiratkoztatás a köznevelésből,

· Kiiratkoztatás nem tankötelezettséget teljesítő jogviszonyból,

· Igazgatói engedély diák mulasztásának igazolására gondviselői kérelem benyújtása,

· Tanulói felmentésre, mentességre szolgáló gondviselői kérelem benyújtása,

· Tanulói közösségi szolgálatának teljesítéséről szóló igazolás benyújtása,

· Bizonyítvány- vagy törzslapmásolat igénylése,

· Személyes adatokban bekövetkezett változás bejelentése

 

Belépés az e- ügyintézés felületére:

- az intézmény KRÉTA felületén (gondviselői bejelentkezéssel)

vagy

-  a https://eugyintezes.e-kreta.hu oldalon.

 

Részletes információ az alábbi linken található:

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17760714

Segédlet az e-ügyintézéshez:

>>E-ügyintézés<<

A leendő elsősök online beiratkozásáról a későbbiekben tájékoztatjuk a szülőket!