Jelen melléklet közzétételtől a visszavonásig érvényes

Járványügyi Intézkedési Protokoll

Kalász Suli Általános Iskola

Felkészülés a nevelési évre, tanévkezdésre

Az intézményben alapos, mindenre kiterjedő takarítást végzünk.

Az intézmény látogatása

A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról.

A SZÜLŐ AZONNAL KÖTELES TÁJÉKOZTATNI AZ ISKOLÁT,

  • ha a gyermeknél igazolt COVID pozitív fertőzöttség áll fenn, vagy a család hatóságilag elrendelt házi karanténba került,
  • ha Covid-szerű tüneteket produkál a tanuló - tehát nem csak igazolt COVID pozitív teszt esetén -, különös tekintettel a szag- és ízvesztésre, lázra, köhögésre.

Amennyiben tanulónknál betegség tüneteit észleljük, diákjaink és tanáraink védelme érdekében az érintett tanulót haza kell küldenünk.

Iskolánk 7:00 és 7:30, valamint 16:00 és 17:00 óra között ügyeletet tart.
Azon tanulóinknak, akik nem veszik igénybe az ügyeletet, 7:30 és 7:45 között kell megérkezniük. 7:30-tól már mehetnek az osztálytermükbe.

A szülők gyermekeiket csak az iskola kapujáig kísérhetik, tőlük az épület előtt búcsúzzanak el.

Az ügyintézés különösen indokolható esetben, igazgatói engedéllyel, a portán való bejelentkezés után, kizárólag maszkban továbbra is működik.

Az iskola bejáratai (a főbejáratot kivéve) 7:45-től 16:00 óráig zárva lesznek. A főbejáratnál ebben az időszakban portaszolgálat működik.

Az alsó tagozatos gyermekek szülei írásban jelzik a pedagógusoknak az első nap, hogy mikor jönnek a tanév során a gyermekükért vagy gyermekük önállóan mikor mehet haza. Erre 14 óráig, és a napközi után 16:00 órakor, illetve az ügyeleti időben van lehetőség. A pedagógus felszólítására 14 óráig a gyermekek a portához önállóan mennek (kivéve 1. osztály), 16 órakor a tanító kiviszi a gyermekeket a főbejáraton, ahol a szülők várakoznak.

A bejáratoknál kézfertőtlenítőszert helyezünk el, belépéskor ennek használata kötelező.

Belépéskor, alapesetben, mindhárom bejáratunknál (főbejárat, Budai úti kapu, Vasút sori bejárat) testhőmérséklet-mérést végzünk. Ha az időjárási feltételek nem teszik lehetővé a szabadban elvégzett testhőmérséklet-mérést, a Budai úti kapunkat zárva tartjuk, helyette az öreg épület fehér kapuján történik a belépés.

Azon személyeknél, akiknek iskolai belépéskor testhőmérséklete 37,8 Celsius-fok felett van, kis idő múlva újbóli testhőmérséklet mérést végzünk. Akinek a testhőmérséklete ismételten magasabb 37,8 Celsius-foknál, nem tartózkodhat az iskolában. Amennyiben valamely diákunk az érintett személy, a szülőt mindenképp értesítjük, és kizárólag szülői engedéllyel engedjük haza a gyermeket.

Napközben a gyermekeknek az alapos szappanos kézmosást ajánljuk.

A közösségi terekben (folyosókon, lépcsőházakban) maszk használata mindenkinek kötelező!

A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.

Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása

A szociális helységekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget.

Az osztálytermekben, folyosókon fokozottan ügyelünk a természetes szellőztetésre.

Csengetési rendünk:

            1. óra   8:00-8:45

            2. óra   9:00-9:45

            3. óra   10:00-10-45

            4. óra   11:00-11:45

            5. óra   12:00-12:45

            6. óra   13:05-13:50

            7. óra   14:00-14:45

A gyermekeknek (az időjárás függvényében) a jelzett tanórák közti szünetet, vagy szüneteket kötelezően az udvaron kell tölteniük. Ezt évfolyamonkénti vagy dupla évfolyamonkénti bontásban, más-más időpontban szervezzük meg, alsó és felső tagozatonként térben elkülönülve.

 

                             Helyszín 1                                                      Helyszín 2

                      1. szünet - 3-4. évf.                            1. szünet - 5. évfolyam

                      2. szünet - 1-2. évf.                            2. szünet - 6. évfolyam

                      3. szünet - 3-4. évf.                            3. szünet - 7. évfolyam

                      4. szünet - 1-2. évf.                            4. szünet - 8. évfolyam

                      5. szünet - 3-4. évf.

Erre a célra – az önkormányzattal egyeztetve - a városi parkolóból választunk el ideiglenesen egy területet. A többi szünetben a felső tagozatosok a kis udvart, az alsósok a nagy udvart használhatják.

Étkeztetésre vonatkozó szabályok

Az étkezéseket beosztási rend szerint szervezzük, sorban állás esetén a védőtávolság betartására törekszünk.

Az ebédlő előírás szerinti tisztán tartásáról az Önkormányzat gondoskodik.

Tanulói hiányzások kezelése

Az a tanuló aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.

Egyéb (nem betegség) esetben házirendünk szerint a szülő továbbra is igazolhat hiányzást, de az osztályfőnököt előzetesen írásban tájékoztatni kell a hiányzásról!

Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Ebben az esetben, amennyiben félév vagy tanév végén osztályozható a tanuló, nem kell osztályozó vizsgát rakjon. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.

Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

Intézkedések fertőzéssel érintett intézmény esetében

Ebben az esetben az EMMI által kiadott Intézkedési terv szerint járunk el.

Jelen Intézkedési terv az EMMI által kiadott módosított intézkedési terv alapján készült.

Intézményünkben továbbra is a Házirendünk betartása kötelező, kiegészítve a jelen Intézkedési tervvel.

Budakalász, 2020.10.08.                                              Végh Attila

                                                                                 intézményvezető