Jelen melléklet közzétételtől a visszavonásig érvényes

Járványügyi Intézkedési Protokoll

Kalász Suli Általános Iskola

Az intézmény látogatása

A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról.

A SZÜLŐ AZONNAL KÖTELES TÁJÉKOZTATNI AZ ISKOLÁT,

  • ha a gyermeknél igazolt COVID pozitív fertőzöttség áll fenn, vagy a család hatóságilag elrendelt házi karanténba került,
  • ha Covid-szerű tüneteket produkál a tanuló - tehát nem csak igazolt COVID pozitív teszt esetén -, különös tekintettel a lázra, orrfolyásra, emésztőrendszeri tünetekre, szag- és ízvesztésre, köhögésre.

Amennyiben tanulónknál betegség tüneteit észleljük, diákjaink és tanáraink védelme érdekében az érintett tanulót haza kell küldenünk.

Az intézmény működési rendje

Iskolánk 7:00 és 7:30, valamint 16:00 és 17:00 óra között ügyeletet tart.
Azon tanulóinknak, akik nem veszik igénybe az ügyeletet, 7:30 és 7:45 között kell megérkezniük. 7:30-tól már mehetnek az udvarra, rossz idő esetén az osztálytermükbe.

A szülők gyermekeiket csak az iskola kapujáig kísérhetik, tőlük az épület előtt búcsúzzanak el.

Az ügyintézés, a portán való bejelentkezés után, kizárólag maszkban továbbra is működik azon személyek számára, akik a megfelelő védettségi dokumentumot /uniós digitális Covid-igazolvány, védettségi igazolvány, applikáció, nemzetközi oltási bizonyítány-orvos által kiállított bejegyzéssel/ a bejáratnál bemutatják.

Az iskola bejáratai (a főbejáratot kivéve) 7:45-től 16:00 óráig zárva lesznek. A főbejáratnál ebben az időszakban portaszolgálat működik.

Az alsó tagozatos gyermekek szülei írásban jelzik a pedagógusoknak az első nap, hogy mikor jönnek a tanév során a gyermekükért vagy gyermekük önállóan mikor mehet haza. Erre 14 óráig, és a napközi után 16:00 órakor, illetve az ügyeleti időben van lehetőség. A pedagógus felszólítására 14 óráig a gyermekek a portához önállóan mennek (kivéve 1. osztály), 16 órakor a tanító kiviszi a gyermekeket a főbejáraton, ahol a szülők várakoznak.

A bejáratoknál kézfertőtlenítőszert helyezünk el, belépéskor ennek használata ajánlott.

Napközben a gyermekeknek különösen ajánljuk az alapos szappanos kézmosást.

A közösségi terekben (folyosókon, lépcsőházakban, öltözőkben, mosdókban) maszk használata mindenkinek kötelező!

A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.

Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása

Az intézményben különös figyelmet fordítunk a takarításra.

A szociális helységekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget.

Az osztálytermekben, folyosókon fokozottan ügyelünk a természetes szellőztetésre.

Tanulói hiányzások kezelése

Az a tanuló, aki koronavírus betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe.

Intézkedések fertőzéssel érintett intézmény esetében

Ebben az esetben az EMMI által kiadott Intézkedési terv szerint járunk el.

Jelen Intézkedési terv az EMMI által kiadott módosított intézkedési terv alapján készült.

Intézményünkben továbbra is a Házirendünk betartása kötelező, kiegészítve a jelen Intézkedési tervvel.

Budakalász, 2021.11.18.                                              Végh Attila

                                                                                 intézményvezető