Nem a tudásban van a boldogság, hanem a tudás megszerzésében.” Edgar Allan Poe

Kovács Zsófia vagyok, 2012 óta tanítok a Kalász Suli Általános Iskolában. Jelenleg a 4. c osztály osztályfőnökeként. Az ELTE tanítóképzőjén, ének- zene műveltségi területen végeztem. A zene már egész kisgyerekkorom óta szerves része életemnek, ezért ez irányú elhivatottságomat a munkám során is igyekszem a mindennapokba beleilleszteni.

Hivatásomban a legnagyobb kihívásnak és egyben a legszebbnek tartom az első osztályba lépő kisdiákok előtt kitárni a tudás kapuját, megszerettetni velük a tanulást. Fontosnak tartom, hogy mindezt élményként, jó játékként éljék meg. Mindehhez szeretetteljes, nyugodt légkör kialakítására törekszem. Pedagógusként és szülőként is látom, hogy az iskolakezdés nagy mérföldkő a családok életében. A gyermek világa őszinteséggel, személyességgel, elfogadással, sok játékkal, élménnyel és még több türelemmel nyitható meg. Igyekszem egyénenként megtalálni az utat hozzájuk, illetve pozitív légkört kialakítani, hogy eredményes, örömteli kisiskolásokká váljanak. Célom, hogy a segítségükre legyek ebben az új, feladatokkal teli, izgalmas élethelyzetben. Első osztálytól negyedik osztályig vannak gondjaimra bízva a gyerekek. Fontosnak tartom, hogy egymást segítő és megbecsülő közösséget formáljak belőlük. Az egyéni bánásmód híve vagyok, igyekszem mindenkivel a képességei szerint foglalkozni és így kihozni belőlük a legtöbbet. Éppen ezért fontos számomra a szülői háttér, mert csak egymást támogatva érhetünk el sikereket.

Törekszem arra, hogy a szülők bizalommal forduljanak hozzám, mert úgy hiszem, a gyermekek fejlődését együtt gondolkodásunk és cselekvésünk segíti a legjobban. Örömmel várom a következő tanévet, hogy megismerhessem a leendő elsősöket!

Művészeti orientáció és "iskol’art” program

A művészeti nevelés célja, hogy a művészetnek, mint csatornának oly módon erősítse a használatát a gyermekekben, hogy később tudatos kiaknázói lehessenek saját alkotó erejüknek. Fejlődésük során harmonikus és teljes személyiséggé épülhessenek, akik nem kész mintákat szeretnének kapni, hanem bátran és nyitottan vágnak neki olyan kalandoknak, ahol nemcsak a válaszokat, hanem esetleg a kérdéseket is nekik kell megtalálni. A képzeleti tevékenységek aktív fejlődéséhez elengedhetetlen a minket körülvevő világra való rácsodálkozás. Ennek fejlesztéséhez a gyermekeknek minél több tapasztalásra, élményre van szükségük, hogy kompetenssé és ezáltal felelőssé válhassanak saját életük formálásában.

Ha az alaptantárgyak oktatását ötvözzük a művészeti és esztétikai neveléssel, akkor fejlesztjük:

 • a kreativitást,
 • a kezdeményezőkészséget,
 • a termékeny képzelőerőt,
 • az érzelmi intelligenciát,
 • a belső erkölcsi iránytűt,
 • a kritikus gondolkodás képességét,
 • az önállóságot,
 • valamint a gondolkodás és a tett szabadságát.

Ezeket szeretnénk megvalósítani a művészeti orientációval induló osztályunkban.

1. m osztályunk diákjainak szabadon választható formában lehetőségük lesz még csatlakozni tantermen kívüli

 

programunkhoz, így a művészeti ágak még szélesebb csoportjával ismerkedhetnek majd meg az első négy év folyamán.

Művészeti orientációval induló első osztályunk nem művészeti tagozat, tehát várunk minden olyan gyermeket, aki szeret alkotni, örömet jelent számára az önkifejezés. Célunk a művészet által kiteljesíteni a gyermekek személyiségét.

 

Róna- Horváth Szilvia

Tanulmányaimat az ELTE Tanító- és Óvóképző Karon tanítóként, és az ELTE Pedagógia és Pszichológia Karon fejlesztőpedagógusként végeztem. Tíz éve dolgozom a Kalász Suliban, már másodszor viszem végig első osztálytól negyedikig tanulóimat. Budakalászon élek férjemmel és két gyermekemmel. Szülőként pontosan át tudom érezni az iskolakezdő szülők aggodalmait, félelmeit. Az elmúlt évek során gyakorlatot szereztem a lassabb ütemben haladó gyermekek felzárkóztatásában, differenciált fejlesztésében. Emellett nagy figyelmet fordítok arra, hogy a tehetséges tanulók tehetséggondozás keretében bontakoztathassák ki tudásukat, segítek nekik a megfelelő tanulmányi versenyekre való felkészülésben is. Második osztálytól részt vesznek tanulóim a Kenguru matematika versenynek és harmadik osztálytól már a Bolyai csapatversenyeken is szoktam indítani csoportokat. Ezen kívül a rajz- és sportversenyeken is szívesen részt vesznek tanulóim.

Fontosnak tartom, hogy a gyermekek az óvoda-iskola közti igen nehéz átmenetet minél kevesebb kudarccal éljék át. A játék és a mese hatalmas erejével lassan, de tudatosan irányítom figyelmüket a tanulás felé. A hétkezdő mese és beszélgetés segíti feloldani a gyermekek belső feszültségeit, bővíti szókincsüket, megtanítja őket a társak tiszteletére és a csoporton belüli helyes viselkedésre is. Arra törekszem, hogy osztályomban a gyermekek tisztelettel viselkedjenek egymással és az őket tanítónevelő felnőttekkel szemben.

Az apró kezek ebben az időszakban még fejlődnek, ezért sok finommotoros kézműveskedéssel színesítem óráimat, ezzel is előkészítve az írás tanulását. Ritmikus mondókákkal és versekkel segítem fejleszteni a memóriájukat, előkészítem a szótagolást, ami az olvasás tanulás alapja. Az osztály ütemének megfelelő tempóban haladok a betűtanítással, hogy kudarcélmény nélkül tanuljon meg mindenki olvasni az első év végére. A matematikát sok tapasztalatszerzéssel, eszközzel, mozgással tanítom, hogy a sok élmény szerzése után a gyermekek maguk tudjanak következtetéseket levonni. A mindennapos testnevelés, sportolás keretében fontosnak tartom, hogy a gyerekek megismerjék a különböző mozgásformák alapjait, szeressenek mozogni. Ezért mindkét előző osztályomat is vittem rendszeresen úszni és korcsolyázni.

Szeretettel várom kedves kis tanítványaimat szeptemberben!

 

Sportorientáció és „éltess” program

A rendszeres testmozgás nemcsak a gyermekek optimális testi fejlődéséhez, egészségének megőrzéséhez elengedhetetlen, vannak egyéb előnyei is.

A sport által fejlődik:

 • az önértékelés,
 • a problémamegoldás,
 • a koncentrációs készség,
 • a kitartás,
 • a szabálykövetés,
 • a tolerancia,
 • az együttműködés készsége.

1. s osztályunk azoknak nyújt jó lehetőséget, akik nem szeretnék, ha gyermekük már fiatalon egysíkú, esetenként túlzó és monoton fizikai terhelést kapnának az élsportban, de a mozgás örömét biztosítanák számukra, mert az alsó tagozat még a játszva tanulás életszakasza.

A sportorientációs osztályunk tantervébe a sportok széles körét építettük be, ezáltal kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek kondicionális és koordinációs képességeinek életkornak megfelelő, széles spektrumú fejlesztésére. Fontos, hogy a mozgásműveltségük sokoldalú és magasfokú legyen.

Ha a gyermekek az első négy év során jelentős számú mozgásmintát sajátítanak el, akkor kb. 10 éves korukra képessé válnak hitelesen valamely sportág irányában elköteleződni. Mindezt kiegészíti majd a gyermekek fizikális és mentális erősségeiről egy szakember által készített sportágspecifikus jellemzés is.

1. s osztályunk diákjainak szabadon választható formában lehetőségük lesz csatlakozni a tantermen kívüli

 

programunkhoz, hogy megismerjék  a sportkultúra különleges színtereit:

Sportorientációval induló első osztályunk nem sporttagozat, tehát várunk minden olyan gyermeket, aki szeret mozogni, érdekli a sport. Célunk a sport és a mozgás által kiteljesíteni a gyermekek testi-lelki fejlődését.