Általános iskolai beiratkozás a 2022/2023-as tanévre

 

Tisztelt Szülő/Törvényes Képviselő!

A tanév rendjéről szóló 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet alapján a személyes beiratkozás időpontja a következő:

2022. április 21-22. (csütörtök és péntek)

7-17 óra között.

A személyes megjelenés a beiratkozás folyamata során kötelező, de az online előzetes jelentkezés hatására rendkívül gyors és gördülékeny ügyintézés valósulhat meg.

2022. április 6-án (szerdán) megnyílik a KRÉTA beiratkozás szülői felülete (BÁI), amellyel a szülőknek/törvényes képviselőknek lehetősége lesz, a gyermek adatainak beküldésére az általános iskola számára.

https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap

>>Segédlet<<

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség:

 

 • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
 • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan >>Letöltés<<
 • Nyilatkozat etika /vagy hit- és erkölcstan oktatásról >>Letöltés<<
 • Nyilatkozat a nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban való részvételről >>Letöltés<<
 • Szakértői vélemény (ha van)
 • NEK adatlap (Diákigazolványigényló lap) ha elkészült
 • Étkezéssel kapcsolatos dokumentumok:
 •     NYILATKOZAT Menza kedvezmény igénylésére >>Letöltés<<
 •     Szerződés regisztrációhoz átutalásos fizetéshez >>Letöltés<<

 

A 20/2012. (VIII: 31.) EMMI rendelet 22. § értelmében az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szül/ törvényes képviselő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés véglegessé válását követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

https://kir2korzet3h.kir.hu/Pub/index

A szülő/törvényes képviselő csak egy általános iskolába nyújthatja be gyermeke jelentkezését.

 

Végh Attila
intézményvezető