„A gyerek olyan, mint egy pillangó a szélben. Néhány magasabbra tud repülni, mint mások, de mindegyik a legjobb tudása szerint repül. Miért is hasonlítanád össze őket? Mindegyik más, mindegyik különleges. Mindegyik gyönyörű.”

Tarcsiné Duró Edit vagyok, és itt élek Budakalászon férjemmel, gyerekeimmel, unokáimmal. Jelenlegi, 4. c osztályomat már 4 éve vezetem osztályfőnökként. Ez a 27 főből álló kis csapat első osztálytól formálódik a kezem alatt. Fájó szívvel veszek tőlük búcsút, mint ahogy az összes eddigi osztályomtól. Ők a második családom.

Fontosnak tartom, hogy a gyerekek is második otthonukként tekintsenek az iskolára. Tudom nehéz dolog elfogadni, hogy gyermekünk már elhagyja az óvoda védelmező kapuit, és iskolába lép. Biztos vagyok abban is, hogy a nagy óvodások várják már az új kihívásokat. Minden új kis elsősömnek megpróbálom ezt a nehéznek tűnő váltást megkönnyíteni, szeretetteljes, nyugodt, mozgásban gazdag, játékos, humorban bővelkedő légkört teremtve segíteni az átmenetet az óvoda és az iskola között.

Nagyon lényegesnek tartom, hogy a gyerekek életét az iskola rögös útjain a szülőkkel együtt egyengessük. Ez közös feladatunk. Szerencsére elmondhatom, eddig mindig nagyon jó kapcsolatot sikerült a szülőkkel kialakítanom. Segítették, támogatták munkámat. Döntéseimet maximálisan elfogadták, hiszen látták, a gyerekek mindennapjait igyekszem a lehető legjobbá tenni.

A következő tanévtől a leendő elsőseim a művészeti osztály tanulói lesznek. A művészeti nevelés a szívem csücske. A zene, a tánc, a mozgás, a kézműveskedés mostoha gyermeke a mai oktatásnak. Talán ezen kis csapat profitálhat majd annak előnyeiből, hogy ők magasabb szinten, több órában gyakorolhatják, élvezhetik a művészeti órákat, hiszen a művészetek alapot teremtenek és segítik a későbbi komoly tanulást. Nagyon fontos szerepe van a testi, lelki fejlődésben.

 Az előző osztályaimban is kiemelkedő célom volt, hogy játékos, mozgástól aktív, mesékben gazdag, mégis tevékenységközpontú órákon vegyenek részt a gyerekek. Minél több érzékszervet bekapcsolva, élménygazdag délelőttöt töltsenek az iskolában.

Harmadik, negyedik osztályban már jobban terhelhetők a gyermekek, így az első két osztályban szerzett stabil alapokra egy biztos tudást lehet építeni, hogy a felső tagozatba történő átmenet is zökkenőmentes legyen számukra.

Digitális eszközök bevonásával törekszem a monotonnak tűnő hétköznapokat változatosabbá tenni négy éven keresztül.

Következetességre törekszem, egy olyan közösséget próbálok formálni tanulóimból, akik figyelnek egymásra, elfogadják, segítik, támogatják egymást és a közösségünket.

Aron Wachter gondolatával zárom bemutatkozásomat.

„Amire a gyerekeknek a legnagyobb szükségük van az a szeretet és az elfogadás.”

     Ennek jegyében szeretettel várom az iskolába érkező kisdiákokat!

Művészeti orientáció és "iskol’art” program

A művészeti nevelés célja, hogy a művészetnek, mint csatornának oly módon erősítse a használatát a gyermekekben, hogy később tudatos kiaknázói lehessenek saját alkotó erejüknek. Fejlődésük során harmonikus és teljes személyiséggé épülhessenek, akik nem kész mintákat szeretnének kapni, hanem bátran és nyitottan vágnak neki olyan kalandoknak, ahol nemcsak a válaszokat, hanem esetleg a kérdéseket is nekik kell megtalálni. A képzeleti tevékenységek aktív fejlődéséhez elengedhetetlen a minket körülvevő világra való rácsodálkozás. Ennek fejlesztéséhez a gyermekeknek minél több tapasztalásra, élményre van szükségük, hogy kompetenssé és ezáltal felelőssé válhassanak saját életük formálásában.

Művészetorientációs osztályunk foglalkozási terve

Az első művészeti orientációs osztályunk bemutatkozása

A 2021/2022-es tanévben indítottuk az első művészeti orientációs osztályunkat a Kalász Suliban.

A ,,hagyományos” tantárgyak óráit átszövi a dal, a zene, a mese, a vers, a népi hagyományőrzés, a tánc és a kézművesség.