„Jó tanuló, jó sportoló ’’ kitüntetésben részesült

Szabó Szilárd

a Kalász Suli Általános Iskola 4.a osztályos tanulója

Csordás Tibor

1932-2020

Iskolánk volt igazgatójára emlékezünk

Az elszakított Pozsonyban született. Magyar származása miatt a – sajnálatos módon ma is érvényben lévő – Benes-dekrétum értelmében kollektív bűnösnek nyilvánították a családot. Vagyonukat elkobozták. / A családnak egy kerékpárműhely biztosította a megélhetést. /

Intézkedési terv

Kalász Suli Általános Iskola

2020. 08. 28.

Felkészülés a nevelési évre, tanévkezdésre

Az intézményben alapos, mindenre kiterjedő takarítást végeztünk.

Az intézmény látogatása

A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.

Amennyiben betegség tüneteit észleljük, diákjaink és tanáraink védelme érdekében az érintett tanulót haza kell küldenünk. Azt követően a szülők a gyermekorvos utasításainak alapján járjanak el. A gyermek az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.

Iskolánk 7:00 és 7:30, valamint 16:00 és 17:00 óra között ügyeletet tart.
Azon tanulóinknak, akik nem veszik igénybe az ügyeletet, 7:30 és 7:45 között kell megérkezniük. 7:30-tól már mehetnek az osztálytermükbe.

A szülők gyermekeiket csak az iskola kapujáig kísérhetik, tőlük az épület előtt búcsúzzanak el.

Az ügyintézés továbbra is zavartalanul működik, a portán való bejelentkezés után, kizárólag maszkban.

Az iskola bejáratai (a főbejáratot kivéve) 7:45-től 16:00 óráig zárva lesznek. A főbejáratnál ebben az időszakban portaszolgálat működik.

Az alsó tagozatos gyermekek szülei írásban jelzik a pedagógusoknak az első nap, hogy mikor jönnek a tanév során a gyermekükért vagy gyermekük önállóan mikor mehet haza. Erre 14 óráig, és a napközi után 16:00 órakor, illetve az ügyeleti időben van lehetőség. A pedagógus felszólítására 14 óráig a gyermekek a portához önállóan mennek (kivéve 1. osztály), 16 órakor a tanító kiviszi a gyermekeket a főbejáraton, ahol a szülők várakoznak.

 

A főbejáratnál kézfertőtlenítőszert helyezünk el.

Az intézménybe érkezés után a gyermekeknek az alapos szappanos kézmosást ajánljuk.

A fő épületben a folyosókon a felső tagozatosoknak a maszk használata kötelező!

A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.

Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása

A szociális helységekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget.

Az osztálytermekben, folyosókon fokozottan ügyelünk a természetes szellőztetésre.

Csengetési rendünk:

            1. óra   8:00-8:45

            2. óra   9:00-9:45

            3. óra   10:00-10-45

            4. óra   11:00-11:45

            5. óra   12:00-12:45

            6. óra   13:05-13:50

            7. óra   14:00-14:45

A gyermekeknek (az időjárás függvényében) egy tanóra közti szünetet kötelezően az udvaron kell tölteniük. Ezt évfolyamonkénti bontásban, más-más időpontban szervezzük meg.

  1. szünet           5. évfolyam
  2. szünet           6. évfolyam
  3. szünet           7. évfolyam
  4. szünet           8. évfolyam

Erre a célra – az önkormányzattal egyeztetve - a városi parkolóból választunk el ideiglenesen egy területet. A többi szünetben a felső tagozatosok a kis udvart, az alsósok a nagy udvart használhatják.

Étkeztetésre vonatkozó szabályok

Az étkezéseket beosztási rend szerint szervezzük, sorban állás esetén a védőtávolság betartására törekszünk.

Az ebédlő előírás szerinti tisztán tartásáról az Önkormányzat gondoskodik.

Tanulói hiányzások kezelése

Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.

Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint járunk el.

Intézkedések fertőzéssel érintett intézmények esetében

Ebben az esetben az EMMI által kiadott Intézkedési terv szerint járunk el.

Intézményünkben továbbra is a Házirendünk betartása kötelező, kiegészítve a jelen Intézkedési tervvel.

                                                                                     Végh Attila

                                                                                 intézményvezető