Általános iskolai beiratkozás a 2024/2025-ös tanévre

Tisztelt Szülő/Törvényes Képviselő!

A tanév rendjéről szóló 30/2023. (VIII. 22.) BM rendelet alapján a személyes beiratkozásra a következő időpontokban kerül sor:

2024. április 18. (csütörtök) 8 és 18 óra között

2024. április 19. (péntek) 8 és 18 óra között

A személyes megjelenés a beiratkozás folyamata során kötelező, de az online előzetes jelentkezés hatására rendkívül gyors és gördülékeny ügyintézés valósulhat meg.

 

 1. március 27-től megnyílik a KRÉTA beiratkozás szülői felülete (BÁI), amellyel a szülőknek/törvényes képviselőknek lehetősége lesz, hogy előzetesen beküldjék gyermekeik adatait az adott általános iskolákba.

KRÉTA e‑Ügyintézés (e-kreta.hu)

>>Útmutató<<

>>BÁI szülői tájékoztató<<

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség:

 

 • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
 • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról>>Letöltés<<
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan>>Letöltés<<
 • Nyilatkozat etika /vagy hit- és erkölcstan oktatásról >>Letöltés<<
 • Adatvédelmi nyilatkozat >>Letöltés<<
 • Beiratkozási kísérőlap  >>Letöltés<<
 • Nyilatkozat a német nyelv oktatáshoz >>Letöltés<<
 • Étkezés igénylés  >>Letöltés<<
 • NEK adatlap (Diákigazolványigénylő lap) ha elkészült
 • Nevelési Tanácsadótól kapott Szakértői Vélemény (ha van)
 • Nyilatkozat allergiáról >>Letöltés<<

 

A 20/2012. (VIII: 31.) EMMI rendelet 22. § értelmében az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő/ törvényes képviselő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés véglegessé válását követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

Köznevelési intézmények körzethatárai:

https://kir2korzet3h.kir.hu/Pub/index

A szülő/törvényes képviselő csak egy általános iskolába nyújthatja be gyermeke jelentkezését.

Továbbá felhívjuk a figyelmet az Nkt. 72. § (1a) bekezdésében foglaltakra:

„A szülő kötelezettsége, hogy a nevelési-oktatási intézménnyel óvodai vagy tanulói jogviszonyban álló, cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes, fokozott kockázatú allergiás betegséggel diagnosztizált gyermeke fokozott figyelmet igénylő egészségi állapotáról és a megteendő sürgősségi intézkedésekről

a) a beiratkozással egyidejűleg, vagy

b) a diagnózis ismertté válását követően haladéktalanul

tájékoztassa a nevelési-oktatási intézményt, továbbá köteles gondoskodni arról, hogy az életmentő gyógyszert a gyermek, tanuló mindig tartsa magánál.”

 

Végh Attila
igazgató