Népismeret óra a Svábházban

Év végén a népismeret órán másodikosainkkal is ellátogattunk a Svábházba. Illésné Zieba Mariann és Wágner Ildikó mutatták be a gyerekeknek azokat a berendezési tárgyakat, melyeket addig csak a népismeret tankönyv lapjairól ismertek. Így sok érdekes információval egészült ki a tananyag, élmény volt hallgatni, s látni is, hogyan éltek elődeink. Köszönjük!

Nyelvi munkaközösség