Pedagógusaink elismerései

Július 2-án, a városi pedagógusnapi rendezvényen, Major Katalin tanárnő több évtizedes munkája elismeréseként vehetett át díjat, melyet Dr. Göbl Richárd polgármester úr adott át.

Major Katalin magyar-orosz szakos tanárként kezdte pályáját 1981-ben, tapasztalt, igényes, következetes pedagógus. 38 éve tanít magyar nyelvtant és magyar irodalmat, szaktantárgyának mestere. Példaértékű alapossággal tanítja az anyanyelvet és irodalmat és ő a humán munkaközösség vezetője. Tantárgyának tanításán keresztül az igényes kommunikációra, a választékos beszédre, a szavak erejére neveli a gyerekeket. Az irodalom lehetőséget ad, hogy olyan lelki szálakat is megmozgasson, olyan gondolatokat is felébresszen a gyermekekben, melyek nyitottabbá teszik a tanulókat a világ megismerésére, toleranciára nevelnek. A tanárnő profi abban, hogy a diákok merjenek megnyílni, merjék elmondani érzéseiket, gondolataikat a tanórán egymás előtt. Rendszeresen szervezi a házi magyar versenyeket, a továbbjutókat elkíséri a területi megmérettetésekre. Tanítványai tudják, Kati nénire mindig számíthatnak. Tanórán kívül is szívesen segít annak, akinek nehézsége támad. A továbbtanulóknak mindig segítséget nyújt a központi írásbelire való felkészülésben, a középiskola kiválasztásában. Mind a gyerekek, mind a szülők jól tudják, hogy rá mindig számíthatnak. Kapcsolata a szülőkkel kiemelkedő, olyan közösségeket alakít ki osztályfőnöki munkája során, akik az általános iskola befejezése után is rendszeresen találkoznak és számíthatnak egymásra. Ez a jó kapcsolat a rengeteg tanórán kívüli közös élménynek köszönhető. Az evezős táboroktól a bicikliversenyeken át az főzőversenyekig, melynek ő volt az ötletgazdája és azóta is az egyik legszeretettebb hagyomány a Kalász Suliban. Minden tanítványa tudja, hogy ő nemcsak követel, hanem ad is, méghozzá rengeteg törődést és szeretetet.

Ezen a napon az iskolák által alapított díjak is átadásra kerültek.

A Kalász Suliban hagyományosan, minden évben a tantestület megszavazza a Pedagógusgyűrű díjat egy olyan pedagógusnak, aki az iskolában több tanéven át tartó kiemelkedő színvonalú oktató-nevelő munkát végez, végzett és eredményesen járult hozzá a gyermekek, tanulók képességeinek kibontakoztatásához.

A 2020-2021-es tanévben ezt a díjat Konkolyné Kazsu Monika kapta.

Konkolyné Kazsu Monika munkáját hihetetlen precízség, folyamatos tenni akarás jellemzi. Keresi az új kihívásokat, a kötelező feladatai mellé mindig újakat talál ki, melyeket a tervezéstől a megvalósításig végigkísér. Igyekszik környezetét igényesen alakítani, nem csak termét, hanem egész folyosórészeket dekorál évek óta, udvart szépít. Szívügyének tekinti a szülők informálását iskolánk életéről, számtalan módon segítve azt: információs táblák, a programok megvalósításáról képi beszámolók létrehozásával.

A leendő elsősöknek olyan „beavatási” programot talált ki, melyet évek óta használ az alsó tagozat, a kis ovisok nagy-nagy örömére. Természetesen minden kelléket is saját kezűleg készített hozzá. Számtalan nagyon színvonalas műsort láthattunk osztályaitól Alapítványi napokon, jeles napokon, ünnepeken.

Ő a Boldogság órák iskolai meghonosítója, évekig gondozta ezt a programot.

Fiatal kollégáit lelkiismeretesen mentorálja, a szakma minden apró fogásába beavatja, majd fájó szívvel engedi őket útjukra.

Óráin hihetetlen mennyiségű szemléltető eszközt használ, profi módon készít prezentációkat, saját feladatokat tanítványainak. A sok munkaórával elkészített anyagait szívesen osztja meg kollégáival, örül, ha más is profitálhat belőlük.

Harmadik éve munkaközösség-vezetőként is ismerhetjük. Tervezésben verhetetlen. Felelősséget érez munkatársai iránt, problémáikat meghallgatja, odaadóan segít.

Sajátos fanyar humora sokszor lep meg minket, s feledteti a nehézségeket.

Szakmaisága biztos pontot jelent az életünkben, értékrendje másoknak is utat mutat.

A közösségünkért végzett munkája mellett természetesen a legtöbb energiáját tanítványai kapják, akik még évek után is széles mosollyal mesélik örömüket, s bánatukat pótanyukájuknak, a TANÍTÓ NÉNINEK.

 

Ettől a tanévtől kezdve, tantestületünk egy új díjjal jutalmazza a Kalász Suliban a tanév pedagógusát.

A 2020-2021-es tanévben nevelőtestületünk egy olyan pedagógusnak szavazta meg a Balikó András szobrászművész által készített A tanév pedagógusa plakettet, aki

igényes napi munkája mellett olyan plusz tevékenységet végzett, mely meghatározó értéket képviselt és ezzel elnyerte a közösség megbecsülését, elismerését.

A 2020-2021-es tanévben A tanév pedagógusa: Végh Attila.

Az ő munkájának köszönhetően egy megszépült és korszerű iskolaudvart vehettek birtokba a Kalász Suli diákjai.