Kalász Suli Általános Iskola

 

Cím: 2011 Budakalász, Budai út 54.

Telefon: (26) 340-307

e-mail:

Honlap: www.kalaszsuli.hu

 

Igazgató: Végh Attila

 

 

Ez a patinás intézmény, a Kalász Suli Általános Iskola, 1902-ben kezdte meg működését Budakalászon. Iskolánkban több generáció váltotta egymást az elmúlt évek alatt, mely során számtalan változás következett be nemcsak az oktatásnak helyet adó épületben, hanem a pedagógiai alapelvekben, nevelési-oktatási célokban is. A Kalász Suli általános tanrendű és párhuzamosan német nemzetiségi tanrendű nyolc évfolyamos általános iskola. A nemzetiségi nyelvoktatást választó tanulók heti hat órában tanulhatják a német nyelvet és hagyományokat.

Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink oldott légkörben tanuljanak. Pedagógiai programunkban kitüntetett helyet kapott tanulóink testi-lelki fejlődésének biztosítása, egymás elfogadása, ezért kiemelt figyelmet fordítunk az érzelmi intelligencia, a társas intelligencia fejlesztésére. Ezt az alapelvünket szeretnénk kiteljesíteni a tanulmányi munka során (DFHT tanórák, projektvizsgák, csapatversenyek) és a közösségi programjainkon, rendezvényeinken egyaránt. Eredményeinket bizonyítja a Boldog Iskola megtisztelő cím elnyerése is. Nagy hangsúlyt fektetünk a környezettudatos életmód kialakítására, büszkék vagyunk Örökös Ökoiskolai címünkre is.

Német nemzetiségi nyelvoktatás

A német nemzetiségi nyelvet és irodalmat diákjaink választható módon tanulhatják iskolánkban.

Fontosnak tartjuk a hagyományőrzést, amit népismeret órákon és nemzetiségi programjainkon keresztül valósítunk meg. Ezek közé tartozik a Márton-nap, az adventköszöntő, a német nemzetiségi nap, a svábházlátogatás és hagyományőrző nyári táboraink.

Emellett nagy hangsúlyt fektetünk a nyelvoktatásra is. Tanulóink 8. osztály végére eljuthatnak a B1-es nyelvvizsga szintig. Mivel iskolánk jogosultságot szerzett a DSD1 nyelvvizsga lebonyolítására, így tanulóink helyben, térítési díj nélkül vizsgázhatnak németből.

Külföldi kirándulásaink során a gyerekek anyanyelvi területen is kipróbálhatják a megszerzett tudásukat.

A tehetséggondozást is szem előtt tartjuk. Felkészítjük őket a levelező és nyelvi vetélkedőkre, valamint a német nemzetiségi vers -és prózamondó versenyre. Iskolánk tanulói számos országos első helyezést tudhatnak már magukénak.

Művészeti orientációs osztályok

A ,,hagyományos” tantárgyak óráit átszövi a dal, a zene, a mese, a vers, a népi hagyományőrzés, a tánc és a kézművesség.

Ezekkel a módszerekkel megkönnyítjük az óvodából iskolába való átlépést, az év folyamán pedig színessé, játékossá és hatékonnyá tesszük a tanulást.

Diákjainknak szabadon választható formában lehetőségük van csatlakozni tantermen kívüli “iskol’art” programunkhoz, így a művészeti ágak még szélesebb csoportjával ismerkedhetnek meg az első négy év folyamán.

Művészeti orientációval induló osztályunk nem művészeti tagozat, tehát várunk minden olyan gyermeket, aki szeret alkotni, örömet jelent számára az önkifejezés. Célunk a művészet által kiteljesíteni a gyermekek személyiségét.

Sportorientációs osztályok

A gyermekek napjait nemcsak a betűk, számok világában való kalandozás teszi mozgalmassá, hanem a különféle sportolási lehetőségek is.

A rendszeres testmozgás nemcsak a gyermekek optimális testi fejlődéséhez, egészségének megőrzéséhez elengedhetetlen, vannak egyéb előnyei is. Fejlődik az önértékelés, a problémamegoldás, a koncentrációs készség, a kitartás, a szabálykövetés, a tolerancia, az együttműködés készsége.

A sportorientációs osztályunk tantervébe a sportok széles körét építettük be, ezáltal kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek kondicionális és koordinációs képességeinek életkornak megfelelő, széles spektrumú fejlesztésére.

Ha a gyermekek az első négy év során jelentős számú mozgásmintát sajátítanak el, akkor kb. 10 éves korukra képessé válnak hitelesen valamely sportág irányában elköteleződni.

Diákjainknak szabadon választható formában lehetőségük van csatlakozni a tantermen kívüli “éltess” programunkhoz, hogy jártasságot szerezzenek számos sportágban.

Sportorientációval induló osztályunk nem sporttagozat, tehát várunk minden olyan gyermeket, aki szeret mozogni, érdekli a sport. Célunk a sport és a mozgás által kiteljesíteni a gyermekek testi-lelki fejlődését.