Szilágyiné Dér Barbara kolléganőnk díjat kapott!

Idén Szilágyiné Dér Barbara, nyelvi munkaközösségünk vezetője kapta a Pest Vármegyei Német Önkormányzat Katharina Kreisz-díját. Ezt az elismerést olyan német nemzetiségi pedagógus kaphatja meg, aki maradandót alkot a németoktatás és a nemzetiségi nevelés területén. Szívből gratulálunk!

Barbara a főiskola elvégzése óta dolgozik német nemzetiségi tanítóként Pomázon, majd jelenlegi iskolájában Budakalászon, a Kalász Suli Általános Iskolában. Munkáját precizitás, alaposság jellemzi. Tanóráin változatos munkaformákat használ, módszereit folyamatosan megújítja, igazodva a változó körülményekhez, a gyerekek igényeihez. A gyerekekhez -mint ahogy általában az emberekhez- nagy szeretettel, bizalommal fordul, mindig meghallgatja problémáikat, igyekszik segíteni. A tehetséges diákokat versenyekre készíti fel, a lemaradókat igyekszik felzárkóztatni. Munkája azonban túlmutat a tanórákon.

Munkaközösségvezetőként kollégáit is segíti, meghatározza a nyelvi munkaközösségben folyó munkát. A profi szervezés különösen erőssége, ezt megtapasztalhattuk, amikor iskolánk rendezte a kistérségi vers- és prózamondó versenyt, a nemzetiségi napokat, iskolai ünnepeket, városi kitelepítési megemlékezéseket, német nemzetiségi rendezvényeket.  Mindig igyekszik új kihívásokat maga elé állítani, így vezette be nyolcadikosainknak a DSDI nyelvvizsgát, melyen az elmúlt két évben szép eredmények születtek. Nagyon sok munkája vezetett el odáig, hogy ma már zökkenőmentesen bonyolódhat a német állam által felügyelt nyelvvizsga iskolánkban, s ezzel a gyerekek ilyen kiemelkedő teljesítménnyel zárhatják le általános iskolai tanulmányaikat.

Barbara ezenkívül több nemzetiségi tankönyv társírója, ezzel is segítve a nemzetiséghez tartozó kisdiákok nyelvoktatását az ország iskoláiban. Ezekhez a tankönyvekhez FLIPBOOKok is készültek, ahogy az ma már a modern tankönyveknél elvárható. Munkájának magas színvonalát bizonyítják ezek a taneszközök, melyekben hosszú évek szorgalmas munkája van. Számtalan nemzetiségi iskolában használják ezt a tankönyvcsaládot országszerte.

Barbara a kapocs a helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat és Német Egyesület, valamint iskolánk között. Jó személyes kapcsolatot ápol ezeknek a szervezeteknek a vezetőivel, amiből mindkét fél egyaránt sokat profitál, de leginkább iskolánk tanulói: a jutalomkönyvek, taneszközök, kedvezményes árú nyári táborok csak néhány dolog a sok segítség közül, amit a gyerekek így igénybe vehetnek.

Fiatal kora ellenére Barbara nagyon sok szép eredményt tudhat már maga mögött, de erről kevesen tudnak szerénysége miatt. A Budakalászi Német Nemzetiségi Önkormányzat terjesztette fel kolléganőnket erre a díjra, elismerve, mennyi mindent tett Budakalász nemzetiségi oktatásáért, a svábság hagyományainak ápolásáért, megőrzéséért.

Büszkék vagyunk Barbarára, nagyon örülünk sikerének!