A tanulószoba működési rendje

 

* A tanórák/foglalkozások végeztével tanuló az iskola területén csak pedagógus felügyelete mellett tartózkodhat.

* Az intézmény tanulószobát biztosít az azt igénylő tanulók számára.

* A tanulószoba célja: a tanulók önálló tanulásra nevelése, a gyengébben teljesítők segítése.

* Szakképzett pedagógusok felügyelete mellett sajátíthatják el szóbeli és írásbeli feladataikat, megtanulhatják a kijelölt ismereteket, gyakorolhatják a tanórán megismert feladattípusokat.

A tanulószobai foglakozás nem korlátozódhat csak az írásbeli feladatok elkészítésére.

* A tanulószobán elvárt a fegyelmezett magatartás, a tanulók társaikat nem zavarhatják nyugodt tanulásuk, eredményes felkészülésük közben.

* A tanulószobára jelentkezett diákok számára a megjelenés kötelező, a hiányzást igazolni kell (az egész napos hiányzást elég egyszer igazolni, vagyis ebben az esetben nem szükséges külön igazolás a tanulószobára).

Kérjük, a tanórák utáni eseti távozást a szülő előre, írásban jelezze.

 

A tanulószoba időbeosztása


* Iskolánk két tanulószobai csoportot szervez: egyet az 5. évfolyamra (1. csoport), egyet a 6., 7., 8.
évfolyamra járó diákok (2. csoport) számára. (A jelentkezők létszámától függően előfordulhat, hogy
az 1. csoport 5. évfolyamosokból, a 2. csoport 5-8. évfolyamosokból szerveződik.)


* A tanulószoba az utolsó órától 16.00-ig tart.


* 13.15-14.00-ig mozgásos játék, játéktanulás folyik az iskolaudvaron/teremben, pedagógus
felügyelete mellett.


* A tanulási idő 14.30-15.30-ig tart.


* 15.30-16.00-ig uzsonnázás, kötetlen játék, szükség esetén további tanulás, rendrakás folyik.


* Kérjük a Szülőket, hogy gyermekük eredményes felkészülése érdekében a tanulási időt zavartalanul
hagyják meg számukra, ebben az időszakban nincs lehetőség a gyermeküket elvinni a tanulószobáról.