Művészeti orientáció és "iskol’art” program

A művészeti nevelés célja, hogy a művészetnek, mint csatornának oly módon erősítse a használatát a gyermekekben, hogy később tudatos kiaknázói lehessenek saját alkotó erejüknek. Fejlődésük során harmonikus és teljes személyiséggé épülhessenek, akik nem kész mintákat szeretnének kapni, hanem bátran és nyitottan vágnak neki olyan kalandoknak, ahol nemcsak a válaszokat, hanem esetleg a kérdéseket is nekik kell megtalálni. A képzeleti tevékenységek aktív fejlődéséhez elengedhetetlen a minket körülvevő világra való rácsodálkozás. Ennek fejlesztéséhez a gyermekeknek minél több tapasztalásra, élményre van szükségük, hogy kompetenssé és ezáltal felelőssé válhassanak saját életük formálásában.

Ha az alaptantárgyak oktatását ötvözzük a művészeti és esztétikai neveléssel, akkor fejlesztjük:

  • a kreativitást,
  • a kezdeményezőkészséget,
  • a termékeny képzelőerőt,
  • az érzelmi intelligenciát,
  • a belső erkölcsi iránytűt,
  • a kritikus gondolkodás képességét,
  • az önállóságot,
  • valamint a gondolkodás és a tett szabadságát.

Ezeket szeretnénk megvalósítani a művészeti orientációval induló osztályunkban.

1. m osztályunk diákjainak szabadon választható formában lehetőségük lesz még csatlakozni tantermen kívüli

programunkhoz, így a művészeti ágak még szélesebb csoportjával ismerkedhetnek majd meg az első négy év folyamán.

Művészeti orientációval induló első osztályunk nem művészeti tagozat, tehát várunk minden olyan gyermeket, aki szeret alkotni, örömet jelent számára az önkifejezés. Célunk a művészet által kiteljesíteni a gyermekek személyiségét.