Sportorientáció és „éltess” program

A rendszeres testmozgás nemcsak a gyermekek optimális testi fejlődéséhez, egészségének megőrzéséhez elengedhetetlen, vannak egyéb előnyei is.

A sport által fejlődik:

  • az önértékelés,
  • a problémamegoldás,
  • a koncentrációs készség,
  • a kitartás,
  • a szabálykövetés,
  • a tolerancia,
  • az együttműködés készsége.

1. s osztályunk azoknak nyújt jó lehetőséget, akik nem szeretnék, ha gyermekük már fiatalon egysíkú, esetenként túlzó és monoton fizikai terhelést kapnának az élsportban, de a mozgás örömét biztosítanák számukra, mert az alsó tagozat még a játszva tanulás életszakasza.

A sportorientációs osztályunk tantervébe a sportok széles körét építettük be, ezáltal kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek kondicionális és koordinációs képességeinek életkornak megfelelő, széles spektrumú fejlesztésére. Fontos, hogy a mozgásműveltségük sokoldalú és magasfokú legyen.

Ha a gyermekek az első négy év során jelentős számú mozgásmintát sajátítanak el, akkor kb. 10 éves korukra képessé válnak hitelesen valamely sportág irányában elköteleződni. Mindezt kiegészíti majd a gyermekek fizikális és mentális erősségeiről egy szakember által készített sportágspecifikus jellemzés is.

1. s osztályunk diákjainak szabadon választható formában lehetőségük lesz csatlakozni a tantermen kívüli

programunkhoz, hogy megismerjék  a sportkultúra különleges színtereit:

Sportorientációval induló első osztályunk nem sporttagozat, tehát várunk minden olyan gyermeket, aki szeret mozogni, érdekli a sport. Célunk a sport és a mozgás által kiteljesíteni a gyermekek testi-lelki fejlődését.